Nuostatas gali pasikeisti visi registruoti vartotojai. Tai vykdoma tokia tvarka:
  1. vartotojo paskyroje pasirinkus meniu „Vartotojo nuostatos“, atveriamas nuostatų keitimo tinklalapis (žr. 9 pav.).

9 pav. Vartotojų nuostatų keitimas

2. surenkami pakeitimai ir paspaudžiamas mygtukas „Įrašyti“.