Vartotojai, naršydami portale turi galimybę užsakyti skaitmeninto objekto didelės raiškos vaizdų peržiūrą ir tam tikslui rezervuoti numatytas darbo vietas LNB*. Vartotojams suteikiama galimybė peržiūrėti užsakymus bei atšaukti peržiūros užsakymą. Numatytu laiku apsilankę LNB, vartotojai gali pasinaudoti viena ar keliomis rezervuotomis darbo vietomis kultūros paveldo objektų, kurių originalus saugo VEPS projekto partneriai, didelės raiškos skaitmenintų objektų vaizdų peržiūrai.
Elektroninės paslaugos užsakymo procedūra gali būti skaidoma į šiuos etapus:


*
Vartotojai, neturintys LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo, galės apsilankyti Nacionalinėje bibliotekoje gavę vienkartinį leidimą. Jį galima įsigyti skaitytojų registratūroje.

Animuota instrukcija e. paslaugai "Darbo vietų rezervacija didelės raiškos skaitmenintų kultūros paveldo objektų peržiūrai":