Rezervacija atliekama šiais žingsniais (pasirinkus pagrindiniame meniu nuorodą "Darbo vietų rezervacija"):
  1. pasirenkama rezervacijos data ir laikas, darbo vietų skaičius, įrašoma pastaba (jei reikia).
  2. paspaudžiamas mygtukas „Rezervuoti“. 
 

39 pav. Paslaugos užsakymo tinklalapis