Norint peržiūrėti tekstinio leidinio (pvz. knygos) vaizdus spaudžiame „peržiūrėti skaitmeninto objekto vaizdus“:

   -  paieškos rezultatų sąraše (žr. 31 pav.)

31 pav.

arba
   - skaitmeninto tekstinio leidinio aprašo peržiūros tinklalapyje (žr. 32 pav.)

32 pav. Knygos aprašo peržiūra

Teksto dokumento (periodinio leidinio) peržiūra

Skaitmeninto periodinio leidinio (pvz. laikraščio) aprašo peržiūros tinklalapis pateiktas toliau.

33 pav. Laikraščio aprašo  peržiūra

Norint peržiūrėti to paties periodinio leidinio kitus numerius, reikia pasirinkti metus. Kairiu pelės klavišu spustelti konkrečius metus, tarkime 1908, parodomas kalendorius su mėnesiais ir dienomis, kada buvo išleisti numeriai (žr. 34 pav.), arba numerių sąrašas.

34 pav. Konkretaus laikraščio numerio pasirinkimas

Kairiu pelės klavišu spustelėjus melsvai nuspalvintą kalendoriaus dieną, parodomas tos dienos periodinio leidinio numerio peržiūros tinklalapis (žr. 35 pav.).

35 pav. Pasirinkto numerio vaizdų peržiūra