Tarkime, kad norime rasti informacijos apie Maironį. Atliekame tokius žingsnius (tai tik pavyzdiniai žingsniai, tą patį rezultatą galima rasti ir kitais būdais, pavyzdžiui, naudojant filtrus, išplėstinę paiešką ir kt.).

  1.Pagrindiniame meniu pasirenkame elementą „Tezauras“. Atveriamas portalo tezauro paieškos tinklalapis. Pradėjus rinkti frazę: mai (žr. 14 pav.), sistema pateikia pasiūlymus. Pagal tokią užklausą sistemoje yra 1223 asmenys, 2 laikotarpiai, 15 vietovių ir 209 grupės). Prie kiekvienos grupės išvedami pirmieji penki atitikmenys, vienaip ar kitaip susiję su paieškoje įvestu žodžiu ar fraze.

14 pav. Pasiūlymai

  2. Tęsiame paiešką pasiūlymuose pasirinkdami kategoriją. Kadangi ieškome asmens, kairiu pelės klavišu spustelim „Asmenys (1223)“. Sistema susiaurina pasiūlymus. Pasiūlymų sąraše pateikiamos tik asmenų kategorijos, šiuo atveju: šalys (613), gyvenimo periodai (552), kalbos (1051) su atrinktomis šalimis/periodais/kalbomis ir asmenų įrašais. Paieškos laukelyje įrašytą „mai“ patikslinus ir įrašius „mair“, pasiūlymai dar labiau susiaurėja (žr. 15 pav.).

15 pav. Pasiūlymai

  3. Siūlomi rezultatai gali būti siaurinami toliau pasirenkant asmens kategorijas. Kadangi pasiūlymuose jau matomas ieškomas asmuo, kairiu pelės klavišu pasirenkame spustelėję „Maironis (1862-1932)“.

  4. Paspaudžiame mygtuką „Ieškoti“. Atveriamas Maironio kaip asmens aprašas (žr. 16 pav.).

16 pav. Asmens aprašo peržiūra