Galima atlikti paiešką nurodant daugiau požymių.
  1. Portalo vartotojas pasirenka išplėstinės paieškos nuorodą pradžios tinklalapyje (žr. 25 pav.);

25 pav. Išplėstinės paieškos nuoroda

2. Atvertame išplėstinės paieškos tinklalapyje (žr. 26 pav.) surenkamas paieškos tekstas, pasirenkami kriterijai ir paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti“;

26 pav. Išplėstinės paieškos forma

  3. Sistema atlieka paiešką pagal nurodytus kriterijus ir pateikia rezultatų sąrašą (žr. 27 pav.). 

Išplėstinė paieška gali būti vykdoma įvedant paieškos tekstą ir pasirenkant paieškos lauką, kuriame turi būti atliekama įvesto teksto paieška, arba/ir pagal šiuos požymius:

 • {Paieškos laukas} – pasirenkama:

             pavadinimas – paieška vykdoma kultūros paveldo objektų pavadinimuose;
             autorius – paieška vykdoma autorių/kūrėjų varduose, pavardėse (ir  alternatyviuose), slapyvardžiuose;
            vietovardis – paieška vykdoma vietovardžių pavadinimuose;
            laikotarpis nuo/laikotarpis iki – paieška vykdoma kultūros paveldo objekto sukūrimo/išleidimo metuose;
            išleidimo vieta – paieška vykdoma išleidimo vietų pavadinimuose;
            leidėjas – paieška vykdoma leidėjų pavadinimuose;
            objekto numeris – paieška vykdoma tarp skaitmenintų objektų unikalių numerių (id) – šis kriterijus labiausiai padės ieškant konkrečios Romos katalikų bažnyčios metrikų aktų knygos iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, į šį lauką reiktų vesti fondo numerį/apyrašo numerį/bylos numerį pvz.: 1482/1/3 - Pavandenės RKB santuokos metrikų knyga. - 1875--1900 m.;
            teksto žodžiai – paieška bus vykdoma visateksčiuose dokumentuose.

 • {Skaitmeninto objekto tipas} – pasirenkama: tekstas, vaizdas, garsas.
 • {Tiekėjas} – pasirenkamas tiekėjas/tiekėjai.
 • {Kalba} – pasirenkama kalba/kalbos.
 • {Išleidimo šalis} – pasirenkama išleidimo šalis/šalys.

Kiti pasirinkimai, kai pažymėta varnelė prie skaitmeninto objekto tipas - „tekstas“:

 • {Objekto tipas} – pasirenkama periodika, rankraščiai, knygos.

 Kiti pasirinkimai, kai pažymėta varnelė prie skaitmeninto objekto tipas - „vaizdas“:

 • {Objekto tipas} – pasirenkama meno kūriniai, kartografija ar dvimatė grafika.

Kiti pasirinkimai, kai pažymėta varnelė prie skaitmeninto objekto tipas - „garsas“:
 

Išplėstinės paieškos tinklalapyje galima pasirinkti keletą tiekėjų, kalbų arba išleidimo šalių naudojant Shift arba Ctrl mygtukus. 

Ctrl mygtukas naudojamas elementams, kurie nėra šalia, pažymėjimui:

 • pažymėkite pirmąjį pasirinkimą (pavyzdžiui, „Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus“);
 • nuspauskite klavišą Ctrl;
 • laikydami nuspaudę klavišą Ctrl, pažymėkite likusius pasirinkimus (pavyzdžiui, „Nacionalinė biblioteka“). Matome pažymėtus du tiekėjus.

Shift mygtukas naudojamas elementams, kurie yra šalia, pažymėjimui:

 • pažymėkite pirmąjį pasirinkimą (pavyzdžiui, „Klaipėdos aps. VB“);
 • nuspauskite klavišą Shift;
 • laikydami nuspaudę klavišą Shift, pažymėkite antrąjį pasirinkimą (pavyzdžiui,„Lietuvos valstybės istorijos archyvas“). Matomi pažymėti visi pasirinkimai tarp „Klaipėdos aps. VB“ ir „Lietuvos valstybės istorijos archyvas“.