Tarkime, kad norime rasti informacijos apie Karolingų valdymo metus. Atliekame tokius žingsnius (tai tik pavyzdiniai žingsniai, tą patį rezultatą galima rasti ir kitais būdais, pavyzdžiui, naudojant filtrus, išplėstinę paiešką ir kt.).

  1. Pagrindiniame meniu pasirenkame  elementą „Tezauras“. Atveriamas portalo paieškos tezaure tinklalapis. Pradėjus rinkti frazę: valdy (žr. 22 pav.), sistema pateikia pasiūlymus.

22 pav. Pasiūlymai

  2. Tęsiame paiešką pasiūlymuose pasirinkdami kategoriją. Kadangi ieškome laikotarpio, kairiu pelės klavišu spustelim „Laikotarpiai (204)“. Sistema susiaurina pasiūlymus (žr. 23 pav.), tačiau ieškomo laikotarpio tarp jų dar nematyti.

23 pav. Pasiūlymai, pasirinkus kategoriją Laikotarpiai

  3. Paspaudžiame mygtuką „Ieškoti“. Atveriamas paieškos rezultatų sąrašas. Pirmajame tinklalapyje randame įrašą „Karolingų valdymo metai, 774-887“.

  4. Peržiūrimas rasto laikotarpio aprašas (žr. 24 pav.)

24 pav. Laikotarpio aprašas