Tarkime, kad norime rasti skaitmenintus kultūros paveldo objektus, kurių pavadinime būtų frazė balet (baletas). Atliekame tokius žingsnius (tai tik pavyzdiniai žingsniai, tą patį rezultatą galima rasti ir kitais būdais, pavyzdžiui, naudojant filtrus, išplėstinę paiešką ir kt.).

  1. Pagrindiniame meniu pasirenkame elementą „Paieška“. Atveriamas portalo kultūros paveldo paieškos tinklalapis. Pradėjus rinkti frazę: balet (žr. 11 pav.), sistema pateikia pasiūlymus. Galima pasirinkti visą grupę arba konkretų objektą pasiūlymuose. Pasirinkus grupę bus ieškoma tik tai grupei priklausančių objektų, kurių aprašuose yra paieškos langelyje surinkta frazė.

11 pav. Pasiūlymai

  2. Paspaudžiame mygtuką „Ieškoti“ nepasirinkę jokios grupės. Atveriamas paieškos rezultatų sąrašas. Peržiūrime rezultatus (žr. 12 pav.).

12 pav. Rezultatų sąrašas

  3. Peržiūrimas pasirinktas aprašas, kairiu pelės klavišu spustelint objekto pavadinimą.