Portale www.epaveldas.lt taip pat galima atlikti paiešką Lietuvos istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir laikotarpių tezaure.
Tezauro duomenų modelis sukurtas remiantis CIDOC CRM modeliu bei principais išdėstytais „Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model (version 5.02) dokumente. Modelis naudoja ontologijomis grindžiamą tezaurų tvarkymo būdą ir semantinio saityno technologijas.

CIDOC CRM - tai objektiškai orientuota dalykinės srities ontologija, skirta duomenų mainams bei integracijai tarp nevienalyčių kultūros paveldo šaltinių. Modeliu siekiama teikti semantines sąvokų apibrėžtis ir paaiškinimus, reikalingus skirtingiems lokaliems informacijos šaltiniams transformuoti į vientisą išteklių – tezaurą.

CIDOC CRM naudoja esminę objektiškai orientuotos metodologijos sampratą - paveldimumą, kuriuo semantiškai susijusios klasės gali sudaryti hierarchinę struktūrą. Tokiu būdu kuriami plėtiniai, skirti dalykinės srities modeliui plėsti bei konkretizuoti. Pagal CIDOC CRM taisykles, visi plėtiniai turi būti artimai semantiškai susiję. Prie kiekvienos naujos klasės pridedamas skaičius, nurodantis tos klasės hierarchijos vietą, kai skaičiuojama pradedant nuo paveldimos CIDOC CRM klasės. Pavyzdžiui, jeigu kuriama skaitmeninto objekto klasė Digital Object, kuri tiesiogiai paveldi klasės E73.Information Object sąvybes, reikia pridėti skaičių 1 prie CIDOC CRM klasės kodo ir gausime E73.1.Digital Object; Ši abstrakti klasė, apimanti visus identifikuojamus nematerialius objektus, nepriklausančius nuo kultūros paveldo šaltinio tampa konkrečia klase, apibrėžiančia skaitmenintą objektą.

Tezauro duomenų modeliui išskirtos šešios centrinės CIDOC CRM klasės kurios apima Tezauro dalykinę sritį: E21.Person(asmuo), E53.Place(vieta), E74.Group(grupė), E89.1.Subject(tema), E4.Period(periodas), E73.1.Digital Object(skaitmenintas objektas).

Tezauro modelyje išskirtos 5 pagrindinės duomenų grupės:

  • asmenvardžiai;
  • vietovardžiai;
  • kolektyvai;
  • laikotarpiai;
  • temos.

BAVIC tezauras - tai bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinių chronologijų žodynas, nurodantis prasminius jų tarpusavio ryšius. Tezaure įdiegtas trijų rūšių terminų tarpusavio sąsajų modelis: terminai tarpusavyje yra saistomi hierarchinių (pvz., Lietuva – Biržų rajonas – Braškiai), ekvivalentinių (pvz., Litwa – Lietuva, Dumas, Alexandre – Diuma, Aleksandras) ir asociatyvinių ryšių. Be tikrųjų, tezaurui priklauso ir pagalbiniai terminai, patikslinantys terminų hierarchinius ryšius (pvz., vietovės: vietovės tipas (geografinis, administracinis). Tezauro paskirtis - kuo tiksliau atspindėti epaveldas.lt portale esančių kultūros paveldo objektų ir jame atliekamų paieškų konceptualų (sąvokinį) turinį.

Šių sistemų vartotojų požiūriu BAVIC tezauras yra įrankis, leidžiantis atlikti daugiakomponentę asociatyvinę paiešką, operuojant istorinės chronologijos, geografijos ir biografinėmis žiniomis.

BAVIC tezauro paskirtis yra Lietuvos paveldo skaitmeninimui aktualios dabarties ir istorinių chronologijos, geografijos ir biografinių duomenų integruotas pateikimas ir valdymas.

Tezauro paieškos tinklalapis atidaromas pagrindiniame meniu pasirinkus nuorodą „Tezauras“. Šioje paieškoje bus randama informacija apie asmenis, kolektyvus, vietoves, istorinius laikotarpius, temas, t. y. rezultatų sąraše skaitmenintų objektų įrašų nebus, tačiau, pavyzdžiui, peržiūrint autoriaus biografinius duomenis, bus pasiūloma peržiūrėti ir jo kūrinius (žr. 13 pav.) ir atvirkščiai: peržiūrint kūrinio aprašą, galima patekti į autoriaus biografijos tinklalapį (spustelint autoriaus pavardę).

Paspaudus nuorodą „pateikti susijusius objektus“, pateikiamas išsamus šio autoriaus kūrinių sąrašas.