Paieškos rezultatų sąrašo tinklalapis pateikiamas 27 paveiksle.

27 pav. Paieškos rezultatų sąrašas

Sąraše pateikiami duomenys:

  • {Pavadinimas} – objekto pavadinimas.
  • {įkelti į Mano katalogą} (1)– nuoroda objekto įkėlimui į Mano katalogą (rodoma, kai vartotojas prisijungęs). Naudojama, kai norima išsisaugoti vieną/kelis aktualius skaitmenintus objektus savo paskyroje.
  • {peržiūrėti skaitmeninto objekto vaizdus} (2) – atveriamas skaitmeninto objekto vaizdų peržiūros tinklalapis.
  • {nuoroda į tiekėjo pirminę sistemą} (3) – prie kiekvieno objekto pateikiama nuoroda į išsamų objekto aprašą tiekėjo internetinėje svetainėje.

Paieškos rezultatų sąrašas gali būti siaurinamas pasirenkant filtrus (tiekėjas, autorius, apie vietoves, apie laikotarpius, temos, žr. 28 pav.), grupuojamas, rūšiuojamas (pagal antraštę, žr. 29 pav.).

28 pav. Paieškos filtrai

29 pav. Paieškos rezultatų sąrašo rūšiavimas