Užklausą gali išsiųsti tiek registruoti, tiek neregistruoti vartotojai. Tai vykdoma tokia tvarka:
  1. pagrindiniame meniu pasirinkus elementą“ Užklausa“, pateikiamas užklausos rašymo tinklalapis (žr. 41 pav.);

41 pav. Užklausos rašymo forma

  2. pasirenkamas gavėjas ir įvedamas elektroninio pašto adresas, kuriuo tikimasi gauti atsakymą į klausimą ir klausimo tekstas. Jei įvedami neteisingi duomenys, šalia tokių laukų parodomi pranešimai. Jei vartotojas neregistruotas, jis turės įvesti saugos kodą (angl. captcha).

Užklausos forma neregistruotam vartotojui
  3. paspaudžiamas mygtukas „Siųsti“. Sistema pateikia pranešimą apie sėkmingai išsiustą užklausą.

Užklausos patvirtinimas