Registruoti vartotojai taip pat turi galimybę užsakyti skaitmeninto objekto didelės raiškos vaizdų peržiūrą ir tam tikslui rezervuoti numatytas darbo vietas LNB. Vartotojams suteikiama galimybė peržiūrėti užsakymus bei atšaukti peržiūros užsakymą. Jie gali įvertinti e. paslaugą. Numatytu laiku apsilankę LNB, vartotojai gali pasinaudoti viena ar keliomis rezervuotomis darbo vietomis paveldo objektų, kurių originalus saugo VEPS projekto partneriai, didelės raiškos skaitmenintų objektų vaizdų peržiūrai.
Elektroninės paslaugos užsakymo procedūra gali būti skaidoma į šiuos etapus:

Darbo vietų rezervacijos valdymo tinklalapis (Vartotojo paskyros išskleidžiamajame meniu sąraše pasirinkti „Darbo vietų rezervacijos“) pateiktas 43 paveiksle.

43 pav. Darbo vietų rezervacijų valdymo tinklalapis

Darbo vietų rezervacijų valdymo tinklalapyje galima peržiūrėti patvirtintus ir nepatvirtintus užsakymus. Patvirtintus užsakymus galima atšaukti mygtuku „Atšaukti“, nepatvirtintus – patvirtinti (paspaudžiama nuoroda „Valdyti Jūsų nepatvirtintus užsakymus“, kuri nukreipia į Darbo vietų rezervacijos tinklalapį). Mygtukas „Atnaujinti“ atnaujina užsakymų sąrašą.

Animuota instrukcija e. paslaugai "Darbo vietų rezervacija didelės raiškos skaitmenintų kultūros paveldo objektų peržiūrai":