Įvertinti el. paslaugą gali tik registruoti epaveldas.lt vartotojai. Įvertinimas vykdomas vartotojo paskyroje, pasirinkus nuorodą „Atsiliepimai“. Įvertinimų tinklalapyje gali būti pasirenkami šie įvertinimai:

  • {gerai} – pasirenkama, jei paslauga vertinama teigiamai;
  • {patenkinamai} - pasirenkama, jei paslauga vertinama vidutiniškai;
  • {blogai} - pasirenkama, jei paslauga vertinama neigiamai.

Taip pat gali būti įrašomas atsiliepimo tekstas.

atsiliepimai

Paspaudžiamas mygtukas „Siųsti“.