Šiame skyriuje aptarsime, kaip sukurti vartotojui aktualių skaitmenintų kultūros paveldo objektų kolekcijas. Skaitmeninto objekto priskyrimas „Mano katalogas“ sričiai vykdomas tokia tvarka:

  1. atlikus paiešką, varnelėmis pažymimi objektai rezultatų sąraše ir paspaudžiama nuoroda „Įkelti į Mano katalogą“ (žr. 47 pav.) ties fraze “Pasirinktus objektus";
arba
  2. atlikus paiešką, prie konkretaus objekto paspaudžiama nuoroda „Įkelti į Mano katalogą“.

image135

Reikia pasirinkti ar pažymėtą(-us) objektą(-us) priskirsime jau išsaugotai kolekcijai ar kursime naują. Pažymėtą objektą priskirkime naujai kolekcijai, kurią sudarys garso tipo objektai.

 

Tinklapyje „Mano katalogas“ , kurį rasite savo paskyros meniu, pateikiamos išsaugotos skaitmenintų objektų ir paieškų („pagal užklausą“) kolekcijos (žr. 48 pav.).

48 pav. Tinklalapis "Mano katalogas"