Terminas, sutrumpinimas  Apibrėžimas
VEPS Virtuali elektroninio paveldo sistema
VEPIS Virtuali elektroninio paveldo informacinė sistema
LIBIS

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema

Programinė įranga

LIBIS bendras skaitytojo pažymėjimas Bibliotekos Vartotoją identifikuojantis dokumentas, pripažįstamas visose LIBIS PĮ naudojančiose bibliotekose
IS Informacinė sistema
LNB Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
E. paslaugos administratorius Administratorius, atsakingas už elektroninės paslaugos konfigūraciją bei užsakymų valdymą.
Sistemos administratorius Administratorius, atsakingas už viso portalo ir jo komponentų administravimą. Turi teises redaguoti portalo turinį, kurti ir redaguoti DUK skyrelį, peržiūrėti statistiką, tvarkyti partnerių informaciją ir kt.